Κλινική εξέταση με Video μέσω Skype.

Το 2006 θεσπίσαμε την κλινική εξέταση on-line όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι-ες να αποστέλλουν την φόρμα με το ιστορικό αλλά και φωτογραφίες για μια πρώτη εκτίμηση από τον Κο Καποσίτα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς μας να παίρνουν μια πρώτη διάγνωση πριν έλθουν στο ιατρείο μας.

Για μια ζωντανή επικοινωνία με τους ασθενείς μας αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε την Video κλινική εξέταση η οποία απευθύνεται στους κατοίκους εκτός Αττικής που θέλουν να προχωρήσουν σε μια επέμβαση πλαστικής χειρουργικής με τον Κο Καποσίτα αλλά δεν έχουν βρει τον χρόνο να τον επισκεφθούν στο ιατρείο του στην Αθήνα. Η video κλινική εξέταση δεν έχει την ακρίβεια της εξέτασης στο ιατρείο αλλά είναι μια πρώτη εκτίμηση.

Το ραντεβού για την video κλινική εξέταση κλείνεται από την γραμματεία του ιατρείου. Για όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας καλέσατε το ιατρείο στο 2106401004.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν στον υπολογιστή τους web camera είτε ενσωματωμένη είτε εξωτερική, μικρόφωνο, και φυσικά το skype πρόγραμμα

 Download Skype.

Πατήστε το παρακάτω κουμπί για τηλεδιάσκψη αν η σύνδεση είναι εφικτή

Skype