Επανορθωτική χειρουργική χειλιών

Στην επανορθωτική χειρουργική των χειλιών ανήκουν οι περιπτώσεις αυτές που ο πλαστικός χειρουργός διορθώνει προβλήματα των χειλέων που προέρχονται είτε κληρονομικά είτε επίκτητα στην μετέπειτα ζωή.

Στις κληρονομικές αιτίες ανήκουν οι περιπτώσεις του λαγώχειλου όπου το άνω χείλος κατά την διάρκεια της ενδομήτριας ζωής δεν έκλεισε και έμεινε ανοικτό.Υπάρχει μια μεγάλη διαβάθμιση του ανοίγματος αυτού και κατά συνέπεια η αντιμετώπιση είναι διαφορετική κατά περίπτωση.

Σε γενικές γραμμές αυτά τα παιδιά χειρουργούνται μέχρι τον 1ο χρόνο της ζωής αλλά πιθανότατα θα ξαναχειρουργηθούν αργότερα όσο αφορά το χείλος για διόρθωση των ασυμμετριών.

Αυτές οι περιπτώσεις είναι σύνθετες και αντιμετωπίζονται στην ολότητα τους από τους εξειδικευμένους στο είδος πλαστικούς χειρουργούς σε όλο τον κόσμο (Craniofacial Surgery)

 

 Η χειρουργική τεχνική αφορά σε ένα σχεδιασμό των δύο πλευρών,και συρραφή του ανοίγματος σε τρία στρώματα (βλενογόνος,μύες,δέρμα)

όγκος κάτω χείλους
όγκος κάτω χείλους

Στις επίκτητες δυσμορφίες των χειλιών ανήκουν οι περιπτώσεις μετά από τραύμα, δάγκωμα σκύλου, μετά από έγκαυμα και μετά από αφαίρεση όγκου.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε είναι ανάλογα με το πρόβλημα που έχουμε κάθε φορά