Συνεργασία με κλινικές. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λευκωσία

Ο Δρ Νώντας Καποσίτας είχε πάντα σαν βασικό γνώμονα για την επιλογή των κλινικών που θα συνεργαζόταν για τις επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής τα εξής κριτήρια:

Ποιότητα και ασφάλεια των χειρουργείων,υψηλό επίπεδο νοσηλευτικού προσωπικού,και φιλικό περιβάλλον. Αθήνα

 Στην Αθήνα ο πλαστικός χειρουργός Dr Καποσίτας χειρουργεί στην Βιοκλινική Αθηνών στην οδό Γερουλάνου 15 στην περιοχή Αμπελοκήπων (μετρό της Πανόρμου) και είναι Διευθυντής της πλαστικής χειρουργικής.

Η Βιοκλινική Αθηνών ανήκει στον Όμιλο της Βιοιατρικής και διαθέτει τα πιο σύγχρονα εργαστήρια.

Βιοκλινική
Αθηνών
Μαρίνου Γερουλάνου
11524 Αθήνα
Τηλ. 2106962600

 

Θεσσαλονίκη

Στην Θεσσαλονίκη ο Κος Καποσίτας βλέπει και χειρουργεί τους ασθενείς του στην Βιοκλινική Θεσσαλονίκης από το 2010 και είναι Επ.Διευθυντής της πλαστικής χειρουργικής. Η Βιοκλινική Θεσσαλονίκης ανήκει στον Όμιλο της Βιοιατρικής και βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως 86.

Βιοκλινική
Θεσσαλονίκης
Μητροπόλεως 86
54622 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310372600

 

Λευκωσία-Κύπρος

Στην Κύπρο ο Δρ Καποσίτας βλέπει τους ασθενείς του και τους χειρουργεί στο ιδιωτικό Νοσοκομείο Αρεταίειο που βρίσκεται στην οδό Ανδρέα Αβρααμίδη 55-57,Στρόβολος Λευκωσία, Κύπρος.

Είναι ένα υπερσύγχρονο ιδιωτικό νοσοκομείο το οποίο έχει σαν στόχο την καλύτερη και πληρέστερη ιατρική φροντίδα στους ασθενείς του παρέχοντας όλες τις διαγνωστικές, θεραπευτικές, ιατρικές και χειρουργικές υπηρεσίες σε σύγχρονες εγκαταστάσεις.


Αρεταίειο νοσοκομείο Λευκωσία

Ανδρέα Αβρααμίδη 55-57, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:+357 22 200300
Εναλλακτικά εάν θέλετε να μιλήσετε απευθείας με τον Κο Καποσίτα καλέστε το κεντρικό μας ιατρείο στην Αθήνα στο 2106401004

Εάν θέλετε να μιλήσετε απευθείας με τον Κο Καποσίτα καλέστε το κεντρικό μας ιατρείο στην Αθήνα στο +30 2106401004