Χειρουργική Τεχνική

Οι χειρουργικές τεχνικές είναι κατά βάση δύο ειδών:

1. Αυτή που αφορά στην αφαίρεση μιας λουρίδας δέρματος μεταξύ ερυθρού και δέρματος ούτως ώστε να προωθήσει το βλεννογόνο (το ερυθρό προς τα έξω).Η τεχνική αυτή εφαρμόσθηκε από το 1960 αλλά δεν πολύ-χρησιμοποιείται γιατί αφήνει μια λεπτή ουλή διακριτή μεν στο περίγραμμα (Cupid’s bow).

2. Η δεύτερη τεχνική στηρίζεται στην τεχνική του Aiache (Los Angeles,Beverly Hills). Κατά την τεχνική αυτή γίνεται ένας σχεδιασμός δίκην W στην εσωτερική επιφάνεια του βλενογόννου των χειλιών και με εσωτερικές τομές προωθείται το ερυθρό προς τα έξω. Αυτή η τεχνική γίνεται με τοπική αναισθησία και η ασθενής φεύγει αμέσως για το σπίτι.Τα εσωτερικά ράμματα αποπίπτουν μόνα τους και υπάρχει ένα λογικό οίδημα για λίγες ημέρες.

 

Φωτογραφίες